Orthomoleculair diëtist | Kinesioloog | Dru yoga/pilates docent | 3Care specialist
Tarieven2020-01-07T08:36:46+01:00

Tarieven

Individuele sessies (maatwerk, zodat jij bereikt wat je wilt)
Eerste consult: € 90,- duurt ongeveer 1,5 uur

Vervolg consult van een uur:  € 80,-

Vervolg consult van een half uur: €40,-

3Care gezondheidsprogramma (2 maanden):

3Care-gezondheidsprogramma: €139,30

exclusief consultkosten

Los weegmoment

€17,50 voor 1 persoon

€25,00 voor 2 personen

Afzegging van consulten

Een afzegging van een consult dient uiterlijk 24 uur voorafgaand van het consult te geschieden. Helaas ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen als er niet op tijd wordt afzegt. Deze facturen kunnen niet ter declaratie bij de zorgverzekering worden aangeboden.

Groepssessies (vitaler voelen & slanker worden door leefstijlaanpassing) Tarief
Workshop: Hoe kan ik koolhydraatbeperkt eten?  € 30,-
Workshop: Meer energie met eenvoudige oefeningen exclusief energieboekje à €13,99 € 25,-
Opleiding Touch for Health I t/m IV € 280 per module

Vergoed door de meeste verzekeraars

Na ieder consult ontvang je een factuur die je kunt indienen voor vergoeding bij je zorgverzekeraar. Ik ben lid van de beroepsvereniging voor Orthomoleculair Therapeuten (MBOG) en De Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG). Tevens ben ik in het bezit van AGB-codes.

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Controleer zelf je polisvoorwaarden om te kunnen bepalen of je zorgverzekeraar alternatieve geneeswijzen vergoedt en tegen welke voorwaarden.

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding voor dieetadvisering. Dit gaat ten koste van het eigen risico. Ik heb geen contract met verzekeraars afgesloten.


Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en ben aangesloten bij de beroepsverenigingen M.B.O.G. en N.O.A.G.

AGBcode 90-032778 en 24-(0)50849 • MBOG 569TL  NAOG 2271-Aa-19004 • KvK 27164606 BTW-id NL002043498B82

Praktijkadres:

Laan van Rustenburg 44 in Voorburg

06-24 105 170

info@praktijknatuurgeneeskunde.com

KvK: 27164606
BTW-id: NL002043498B82
AGB code: 90032778