Orthomoleculair diëtist | Kinesioloog | Dru yoga/pilates docent | 3Care specialist
Privacy2018-08-14T17:23:29+02:00

Privacy & cookies

Jouw privacy

Als jouw behandelende therapeut ben ik volgens de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om een cliëntendossier aan te leggen. Dit bevat aantekeningen en gegevens over jouw gezondheidstoestand, over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en gegevens die voor je behandeling nodig zijn en die ik met jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts. Ik ben de enige die toegang tot jouw dossier heeft en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Conform de WGBO worden alle gegevens in je cliëntendossier 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het opstellen van een factuur door mij of mijn administrateur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, vraag ik eerst om jouw expliciete toestemming.

Privacy op je factuur

Op mijn factuur staan de volgende gegevens, zodat je de factuur bij je zorgverzekeraar kunt declareren:

  • Je naam, adres en woonplaats;
  • Je klantnummer en/of je geboortedatum;
  • De datum van de behandeling;
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

Gebruik van Cookies

De website praktijknatuurgeneeskunde.com maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn gegevens die in een eenvoudig bestandje op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Ik gebruik cookies met name voor statistische doeleinden (klikgedrag) en voor een optimale werking van het blog en de winkelpagina’s.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over het privacybeleid van praktijk Natuurgeneeskunde.com? Dan vraag ik je deze naar me te e-mailen.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om mijn privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring op wijzigingen.

Laatste wijzigingen: 14 augustus 2018.

Praktijkadres:

Laan van Rustenburg 44 in Voorburg

(Bruinings Ingenhoeslaan 122 in Voorburg)

06-24 105 170

info@praktijknatuurgeneeskunde.com

KvK: 27164606
AGB code: 90032778